Skrb za osobe starije životne dobi – radionica

U svrha ujednačavanje i poboljšanje kvalitete usluga za starije i nemoćne kod svih pružatelja usluga (institucionalnog i izvaninstitucionalnog) smještaja na području Zadarske županije, u organizaciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Zadarske županije, u Domu za starije i nemoćne Zadar, 18. lipnja 2019. godine, održana je prva iz serije planiranih tematskih radionica cjeloživotnog učenja za skrb o starijim osobama. Naime, jedna od ključnih mjera za poboljšanje dostupnosti i kvaliteta socijalnih usluga za starije i nemoćne utvrđena Socijalnim planom Zadarske županije 2015. – 2020. jest ujednačavanje i poboljšanje kvalitete usluga za starije i nemoćne kod svih pružatelja usluga socijalnih usluga (institucionalnog i izvaninstitucionalnog) smještaja na način da se u proces cjeloživotnog učenje uključi što veći broj zaposlenika domova socijalne skrbi i obiteljskih domova koji pružaju usluge smještaja za starije i nemoćne osobe.

Radionica pod nazivom "Razumijevanje emocionalnih potreba osoba starije životne dobi" sadržajno je bila usmjerena na biološke, psihološke i socijalne potreba osoba starijih od 65 godina kojima je život u novom okruženju i izvan vlastite obitelji zasigurno jedna od važnijih životnih prekretnica. Kako bi se između profesionalaca zaposlenih u domovima socijalne skrbi i/ili obiteljskim domovina i osoba o kojima skrbe izgradio odnos poštovanja i međusobnog uvažavanja, važno je stalno obnavljati stečena znanja i vještine. Također je važno da nam za potrebe cjeloživotnog učenja budu dostupni stručnjaci koji će moći nove sadržaje prilagoditi potrebama različitih profesionalaca koji rade u ustanovama i obiteljskim domovina: socijalnim radnicima, pedagozima, medicinskim sestrama, njegovateljicama i ostalima koji svakodnevno skrbe o našim starijima. Stoga je prvu radionicu na kojoj je bilo 30-ak sudionika održala iskusna socijalna pedagoginja Valentina Cindori koja je u nešto više od dva sata predavanja sudionike provela kroz ne samo teorijske osnove stručnog rada sa starijim osobama već i najnovija istraživanja vezana za starost i starenje. Ono što je posebno vrijedno spomenuti i istaknuti jest da je sudionicima, osim zaposlenika domova i centara socijalne skrbi koji su i inače uključeni u cjeloživotno učenje u svojim ustanovama, bilo i zaposlenika iz pet obiteljskih domova na području Zadarske županije. Vjerujemo kako će njihov broj na sljedećim radionicama biti još veći te organizatori zahvaljuju svima koji su došli.

Novosti Arka
Novosti Arka
Novosti Arka
Novosti Arka
Novosti Arka
Novosti Arka