Valentina Cindori
Mag.paed.soc.
Supervizor psihosocijalnog rada
Gestalt psihoterapeut

OBJAVLJENI STRUČNI RADOVI I IZLAGANJA

Na stručnom seminaru u organizaciji Ministarstva rada i socijalne skrbi u Puli prezentirala sam stručni rad pod nazivom "Neke specifične karakteristike maloljetničke delinkvencije u posebnim (ratnim) uvjetima na području Zadarsko-kninske županije".

Na V. Konferenciji o zlostavljanju i zanemarivanju djece u Oslu prezentirala sam koautorski znanstveni rad na temu "Razina anksioznosti i depresije kod prognane djece", na Kongresu psihijatrije u Pragu izložila sam rad "Intenzitet simptoma iz kruga PTSD registriran na MMPI kod hrvatskih vojnika prognanika i neprognanika", a istraživanje je provedeno u psihijatrijskoj bolnici Ugljan.

Na 2., 3. i 4. Hrvatskoj konferenciji o superviziji u Opatiji održala sam predavanja na teme "O superviziji u socijalnoj pedagogiji", "Iskustva uvođenja supervizije u sustav socijalne skrbi" i "Rođenje i odrastanje jedne intervizijske grupe".

Nadalje, sudjelovala sam u radu četiri Hrvatska kongresa socijalnih pedagoga i također održala usmeno izlaganje uz PP prezentaciju na temu "Supervizija - iskustva". Na posljednjem 6. Kongresu održanom u Biogradu na Moru 27-29. rujna 2023.g. održala sam izlaganje pod nazivom: "Prikaz izazova projektne suradnje socijalnog pedagoga i Gradske knjižnice Zadar".

Kao članica Programskog odbora aktivno sam sudjelovala na pripremi i realizaciji 1. i 2. KOKOSS konferencije pod nazivom "Interdisciplinarnost kao resurs – sinergija i suradnja stručnjaka za otpornije i održivo društvo" održanih u Vodicama 2023.g. i u Dubrovniku 2024.g. koje je zajednički organiziralo pet strukovnih komora, a koje okupljaju stručnjake pomagačkih zanimanja, i to: edukacijske rehabilitatore, psihologe, psihoterapeute, socijalne pedagoge i socijalne radnike. Na prvoj, koja se održala od 23. do 25. veljače 2023. godine u Vodicama, predstavila sam se izlaganjem na temu: "Uloga stručnjaka u razvoju međuljudskih odnosa u cjeloživotnoj perspektivi u suvremenom društvu – na koji način stručnjaci različitih struka potiču razvoj socijalnih i emocionalnih kompetencija, komunikacije kod korisnika te na vlastitom profesionalnom putu"..