Projekt "Uključi se knjigom"

Više...

Ciklus iskustvenih i edukativnih radionica za članove Udruge socijalnih radnika grada Zadra

Više...

M.O.R.E. – Mrežom i obrazovanjem za rehabilitaciju i edukaciju mladih kažnjenika

Više...

Preporuke COVID-19

Više...

Skrb za osobe starije životne dobi – radionica

Više...

Održana radionica za djecu i mlade

Više...

Obavijest o radnom vremenu

Više...

Kako postići ravnotežu u svome životu

Više...